Patent

Kllapa e palosshme (X07)

Kllapë kompjuteri për fletore

Kllapa e palosshme (X08) (1)
Kllapa e palosshme (X08) (2)
Kllapa për laptop (1)
Kllapë për laptop (2)

Raft ftohës i fletores (A2)

Kllapa e palosshme e kompjuterit

1
2
Kllapa e palosshme e kompjuterit (1)
Kllapa e palosshme e kompjuterit (2)

Kllapa ngritëse

Kllapa e palosshme

Kllapa e palosshme (X08) (1)
Kllapa e palosshme (X08) (2)
Kllapa e palosshme (1)
Kllapa e palosshme (2)

Kllapa e palosshme (1)

Kllapa e palosshme (MINI)

Kllapa e palosshme (1)
Kllapa e palosshme (2)
Kllapa e palosshme (1)
Kllapa e palosshme (2)

Kllapa e palosshme (RN08)

Kllapa e palosshme (X08)

X08 (1)
X08 (2)
X08 (1)
X08 (2)

Struktura e kllapave të vendosjes së mallrave

Struktura e kllapave për vendosjen e mallrave (1)
Struktura e kllapave për vendosjen e mallrave (2)